SYSTEMY
ODZYSKU CIEPŁA

HRS ELGi pomaga firmom odzyskać około 96% ciepła generowanego podczas procesu kompresji, które można następnie wykorzystać do ogrzewania powietrza i wody. To z kolei eliminuje dodatkowe wymagania dotyczące sprzętu do cieplnej wody lub powietrza, zmniejszając tym samym emisje CO2.