VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM

ELGis HRS hjälper företag att återvinna ca 96 % av värmen som genereras under kompressionsprocessen. Värme som sedan kan användas för att värma upp luft och vatten. Det minskar behovet av ytterligare energi för att värma vatten eller luft, vilket minskar koldioxidutsläppen.