ELGi I SVERIGE

Investera I en ELGi kompressor idag. Få den lägsta ägarkostnaden med hög effektivitet.

ELGi har verksamhet i 120 länder och har ett snabbt växande nätverk av distributörer.

ELGi är hängivna till energi-effektiva, kundorienterade lösningar som möter varje unikt luftbehov.

Partner med ELGi för att erbjuda banbrytande lösningar till kunder, Och förbättra affärsprognoser och lönsamhet.

Lär dig mer

ELGi tar hand om sina kunders servicebehov över hela världen via ett snabbrespons system och återställer luftproduktionen med minimalt driftsstopp.

Lär dig mer