TEKNIK FÖR INNOVATORER

ELGi's ständiga strävan är att påskynda tekniska framsteg för exponentiella framsteg genom sina nyckelelement.

TEKNOLOGI

ElGis vision är att utveckla ett omfattande sortiment av produkter som överträffar kvalitetsstandarder, har lägsta möjliga livscykelkostnader för kunderna och tillhandahåller innovativa lösningar som tillgodoser marknadens behov.

 • Baserat på kundorienterade livscykelanalyser har vi åtagit oss att konsekvent förnya vår nya produktutvecklingsprocess.
 • Vår styrka ligger i att bygga upp starka kapaciteter inom kompressorteknologi och dess olika undersystemsområden.

INNOVATION

Innovation är en kontinuerlig resa mot förträffliga produkter. ELGi, som håller sig i linje med sitt åtagande av att vara "Alltid bättre" för sina intressenter, har antagit innovation som den viktigaste differentieraren redan från första början.

 • Identifiera och utveckla futuristisk teknik för förträffliga produkter genom vårt initiativ "State of the Future Art".
 • Skaffa och vårda teknikdriven talang.

MÄNNISKOR

Vår teknikavdelning leds av ett team av skickliga ingenjörer och specialister som är experter på olika undersystemsområden och som har nischade tekniska färdigheter. Vi arbetar i en miljö som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning.

 • Mekaniska och elektriska team med utbildning i avancerade designverktyg, analys- och simuleringsprogram och testverktyg.
 • Teknologi i toppklass.

PROCESS

ELGi Produktlednings- och marknadsföringsorganisation (PMMO) är kärnan i all produktdesign, innovation och utvecklingsstrategi. Vi integrerar och anpassar sömlöst vår teknikavdelnings produktutvecklings- och innovationsprojekt till företagets affärsmål för framgång.

 • Insikter integrerade med företagets affärsmål och som kokas ner till en produktplan och affärs-case.
 • Högt utvecklat ramverk för styrning med klart definierade processflöden, leveranser och tidslinjer.
FORSKNING OCH INNOVATION PÅ ELGi

Innovation är en kontinuerlig resa mot förträffliga produkter.

I linje med sitt engagemang för att vara "Alltid bättre" har ELGi åtagit sig att utveckla teknikgenombrott som kommer att förändra de konventionella gränserna för kompressorteknologi med ett obevekligt fokus på prestanda och energieffektivitet.

OLJEFRITT SKRUVPAKET

OLJEFRITT SKRUVPAKET

 • Kapacitet: 125-3000 cfm, 1,2-10 bar g.
 • Lägre tryckförluster.
 • Högre stegeffektivitet.
 • Speciell PTFE-PFA-beläggning för smörjmedels- och kylmedelsfri kompression.
FULLFJÄDRADE KOMPRESSORER

FULLFJÄDRADE KOMPRESSORER

 • Maximal effekt och tillförlitlighet
 • Lägsta möjliga livscykelkostnad med lägre energiförbrukning, längre livslängd.
 • Möjlighet att eftermontera VFD.
 • Intelligent, felsäkert instrument- och kontrollsystem.
 • Globala certifieringar: CE, UL, GB, ASME
LUFTVARNING

LUFTVARNING

 • Förvandlar din ELGi-kompressor till en IOT-enhet.
 • Dataöverföringsenhet överför data från kompressorn till ELGi.
 • Dataöverföringsenhet överför data från kompressorn till ELGi.
 • Dataöverföringsenhet överför data från kompressorn till ELGi.
PATENTERAT DIREKTDRIVET SKRUVPAKET

PATENTERAT DIREKTDRIVET SKRUVPAKET

 • Patent har erhållits för innovation inom kapacitetsstyrning av en skruvkompressor