เครื่องอัดอากาศสำหรับการเกษตร

ฟาร์มจำเป็นต้องใช้เครื่องปั๊มลม ในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การขุดแบบบอร์เวล เครื่องมือพลังงานลม การชลประทานในทุ่งนา และการทำความสะอาดหรือเรียงลำดับผลิตผล เครื่องปั๊มลม คือ การริเริ่มวิธีการใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ลดการใช้แรงงานในการทำการเกษตรและการทำฟาร์มน้อยลง แต่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

EN SERIES
SCREW COMPRESSORS

VIEW PRODUCTS

EG SERIES
SCREW COMPRESSORS

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสำหรับการเกษตร

SINGLE STAGE
DIRECT DRIVE COMPRESSOR

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสำหรับปั๊มน้ำ

SINGLE STAGE
BELT DRIVEN COMPRESSOR

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสำหรับไซโล

SINGLE & TWO STAGE
PISTON COMPRESSOR

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสำหรับสายพานลำเลียงสินค้า

TWO STAGE
OIL FREE COMPRESSOR

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสำหรับการระบายอากาศในเรือนกระจก

Heights of Air Pressure!

ELGi is empowering the pressure vessels around you.

READ MORE

The need for quality compressed air in healthcare textiles

Compressed air is weaving the future of medical textiles.

READ MORE

Oil-Free Air in Medicine Manufacture

India’s Positive Outlook for the Pharmaceutical Industry

READ MORE

Penning it down!

From feathers to ball pens, compressed air has turned inventions into necessities.

READ MORE

Nothing Run of the Mill About it

ELGi travels across the globe to the thriving timber industry in Australia.

READ MORE

Comfort Matters

ELGi helps Jaspal & Sons design the highest quality mattresses, so everyone sleeps well

READ MORE

Plate of air to fix that fracture

Compressed air is everywhere. Even in the process of healing fractures.

READ MORE

From Ground-up to the Skies

ELGi helps Haeco Americas build tougher, safer aircrafts while operating more profitably

READ MORE

A Bowlful of Innovation

ELGi makes headway in Thailand’s rice industry

READ MORE