ความพยายามอย่างต่อเนื่องของ ELGi ที่จะเร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบเอกซ์โพเนนเชียลผ่านองค์ประกอบที่สำคัญ

เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ของ ElGi คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้ได้มาตรฐานคุณภาพ มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุที่ต่ำที่สุด สำหรับลูกค้าและนำเสนอวิธีในการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมในการตอบสนองความต้องการของตลาด

 • จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เรามุ่งมั่นที่จะต่ออายุกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราอย่างสม่ำเสมอ
 • จุดแข็งของเรา คือ การสร้างความสามารถที่แข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีปั๊มลมและโดเมนระบบย่อยต่าง ๆ

นวัตกรรม

นวัตกรรม คือ การเดินทางไปสู่ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ELGi ยังคงยึดมั่นคำสัญญาที่จะ “ดีขึ้นเสมอ” เพื่อทุกคน นวัตกรรม คือ กุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่าง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มก่อตั้ง

 • การระบุและการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ผ่านความคิดริเริ่ม "นวัตกรรมทันสมัยที่สุด" ของเรา
 • ความสามารถในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี

คน

แผนกเทคโนโลยีของเรา มีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด้านโดเมนระบบย่อยที่หลากหลายและมีทักษะด้านเทคนิคเฉพาะ เราทำงานในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 • ทีมวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมด้านเครื่องมือการออกแบบขั้นสูง การวิเคราะห์และการจำลองซอฟต์แวร์ และเครื่องมือสำหรับการทดสอบ
 • ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

กระบวนการ

การจัดการผลิตภัณฑ์และองค์กรการตลาด (PMMO) ของ ELGi เป็นแกนหลัก สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการพัฒนากลยุทธ์ทั้งหมด เราบูรณาการและจัดวางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแผนกเทคโนโลยีของเราและโครงการนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท เพื่อความสำเร็จ

 • ข้อมูลเชิงลึกเชิงบูรณาการกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทและแบบแผนงานผลิตภัณฑ์และเหตุผลทางธุรกิจ
 • กรอบการกำกับดูแลที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูง พร้อมการกำหนดกระบวนการ เวลาส่งมอบ และตารางเวลาไว้อย่างชัดเจน
วิจัยและนวัตกรรมที่ ELGi

นวัตกรรม คือ การเดินทางที่มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์

เรายังคงรักษาคำสัญญาที่จะ "ดียิ่งขึ้น" ELGi ให้สัญญาที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมเทคโนโลยีเครื่องปั๊มลมแบบเดิม ด้วยการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

สกรู AIREND แบบไม่ใช้น้ำมัน

สกรู AIREND แบบไม่ใช้น้ำมัน

 • ความจุ: 125-3000 cfm, 1.2-10 bar g
 • ลดการสูญเสียแรงดัน
 • ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
 • การเคลือบ PTFE-PFA พิเศษ เพื่อการหล่อลื่นและทำความเย็นเครื่องปั๊มลมโดยไม่ใช้สาร
เครื่องปั๊มลมที่มาพร้อมกับคุณสมบัติครบวงจร

เครื่องปั๊มลมที่มาพร้อมกับคุณสมบัติครบวงจร

 • ประสิทธิผลและความน่าเชื่อถือสูงสุด
 • ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานที่น้อยที่สุด ลดการบริโภคพลังงาน อายุการใช้งานที่นานขึ้น
 • ความสามารถในการแปลง VFD
 • ความอัจฉริยะ เครื่องมือสดสอบแม้ขัดข้อง และระบบควบคุม
 • ประกาศนียบัตรสากล: CE, UL, GB, ASME
การแจ้งเตือนอากาศ

การแจ้งเตือนอากาศ

 • เปลี่ยนเครื่องปั๊มลม ELGi ของคุณ ให้เป็นอุปกรณ์ IOT
 • อุปกรณ์ส่งข้อมูลที่สามารถส่งข้อมูลจากเครื่องปั๊มลมไปยัง ELGi
 • ข้อมูลที่ช่วย ตรวจสอบสภาพเครื่องปั๊มลม ELGi แบบเรียลไทม์
 • ระบบแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาและป้องกันความล้มเหลว
สิทธิบัตรด้านสกรู air end รุ่น direct drive

สิทธิบัตรด้านสกรู air end รุ่น direct drive

 • ได้รับสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมในการควบคุมกำลังการผลิตเครื่องปั๊มลมสกรู