การบริการและบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม

สัญญาบริการซ่อมบำรุงรายปีของเรา (AMC) คือ อีกทางเลือกที่ดีในการปกป้องเครื่องปั๊มลมของคุณจากการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรและการซ่อมบำรุงที่ราคาแพง นอกจากนี้ ยังทำให้คุณมั่นใจว่าเครื่องปั๊มลมของคุณจะทำงานด้วยประสิทธิภาพขั้นสูงสุด

แผนการดูแลระบบอัดอากาศแบบแสตนดาร์ด

แผนการดูแลระบบอัดอากาศแบบแสตนดาร์ด

 • การซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา โดยยึดตารางการซ่อมของ ELGi เป็นหลัก
 • การบริการและซ่อมบำรุง โดยพนักงาน ELGi ที่ได้รับการฝึกฝน
 • การตรวจสภาพเครื่องและ SPM ประจำปี
 • ลงทะเบียน AMC และตรวจสอบเครื่องผ่าน CCS
 • คู่มือการวางแผนวัสดุและสินค้าคงคลัง
แผนการดูแลระบบอัดอ`ากาศแบบคอมโบ

แผนการดูแลระบบอัดอ`ากาศแบบคอมโบ

 • การซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา โดยยึดตารางการซ่อมของ ELGi เป็นหลัก
 • การบริการและซ่อมบำรุง โดยพนักงาน ELGi ที่ได้รับการฝึกฝน
 • การตรวจสภาพเครื่องและ SPM ประจำปี
 • ลงทะเบียน AMC และตรวจสอบเครื่องผ่าน CCS
 • การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองตามเงื่อนไขสัญญา
แผนการดูแลระบบอัด`อากาศแบบคอมโบพลัส

แผนการดูแลระบบอัด`อากาศแบบคอมโบพลัส

 • การซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา โดยยึดตารางการซ่อมของ ELGi เป็นหลัก
 • การบริการและซ่อมบำรุง โดยพนักงาน ELGi ที่ได้รับการฝึกฝน
 • การตรวจสภาพเครื่องและ SPM ตามระยะเวลา
 • ลงทะเบียน AMC และตรวจสอบเครื่องผ่าน CCS
 • การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ที่รับประกันตามเงื่อนไขของสัญญา
แผนการ`ดูแลระบบอัดอากาศแบบพรีเมียม

แผนการ`ดูแลระบบอัดอากาศแบบพรีเมียม

 • การซ่อมบำรุงและบริการให้คำปรึกษาประจำวันเกี่ยวกับเครื่องปั๊มลมโดยบุคลากร ELGi ที่ผ่านการอบรม
 • การตรวจสอบอย่างละเอียดตามระยะเวลาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา โดยยึดตารางการซ่อมของ ELGi เป็นหลัก
 • การบริการและซ่อมบำรุง โดยพนักงาน ELGi ที่ได้รับการฝึกฝน
 • การตรวจสภาพเครื่องและ SPM ตามระยะเวลา
 • ลงทะเบียน OMC และตรวจสอบเครื่องผ่าน CCS
 • ระบบเตรียมความพร้อมสำหรับสกรู air end มอเตอร์ หรือเครื่องปั๊มลม
 • การซ่อมบำรุงห้องเครื่องปั๊มลมพร้อมกับตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายใต้ OMC
 • การจัดหาอะไร
แผนการดูแลระบบอัดอากาศแบบพรีเมียมพลัส

แผนการดูแลระบบอัดอากาศแบบพรีเมียมพลัส

 • การซ่อมบำรุงและบริการให้คำปรึกษาประจำวันเกี่ยวกับเครื่องปั๊มลมโดยบุคลากร ELGi ที่ผ่านการอบรม
 • การตรวจสอบอย่างละเอียดตามระยะเวลาโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา โดยยึดตารางการซ่อมของ ELGi เป็นหลัก
 • การบริการและซ่อมบำรุง โดยพนักงาน ELGi ที่ได้รับการฝึกฝน
 • การตรวจสภาพเครื่องและ SPM ตามระยะเวลา
 • ลงทะเบียน OMC และตรวจสอบเครื่องผ่าน CCS
 • ระบบเตรียมความพร้อมสำหรับสกรู air end มอเตอร์ หรือเครื่องปั๊มลม
 • การซ่อมบำรุงห้องเครื่องปั๊มลมพร้อมกับตัวเลือกอุปกรณ์เสริมภายใต้ OMC
 • การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ที่รับประกันตามเงื่อนไขของสัญญา