รับชมภาพยนตร์เกี่ยวกับ ELGi

เป็นเวลาเกือบ 30 ปี ที่ ดร.วาราดาราจได้นำและแนะแนวทางการทำกำไรทางธุรกิจแก่องค์กรและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอลจี อิควิปเม้นท์ จำกัด

ดร. แจแรม วาราดาราจ
กรรมการผู้จัดการ

ราเมช พนนุสวามี รับผิดชอบดูแลธุรกิจของ ELGi ในประเทศอินเดีย เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้อำนวยการบริษัท เอทีเอส เอลจี้ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างฐานการผลิตเองของ ELGi เขาเข้าร่วมทำงานกับ ELGi ในเดือนพฤศจิกายน

ราเมช พนนุสวามี
กรรมการบริหาร

เป็นเวลาเกือบ 30 ปี ที่ ดร.วาราดาราจได้นำและแนะแนวทางการทำกำไรทางธุรกิจแก่องค์กรและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอลจี อิควิปเม้นท์ จำกัด

คริส ริงสเลทเทอร์
ผู้อำนวยการใหญ่ภาคพื้นยุโรป

จายากานธานดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบธุรกิจ Elgi (EBS) และกลยุทธ์ระดับองค์กร

อาร์ จายาคันธาน
Chief Financial Officer

ราเจช เปรมจันดราน รับผิดชอบดูแลธุรกิจของ ELGi ในประเทศอินเดีย เอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง

ราเจช เปรมจันดราน
ผู้อำนวยการอีสเซม

ศรีราม ศรีนิวาศปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ELGi ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและยังดูแลธุรกิจของบริษัทในประเทศจีน โอเชียเนีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (COSEA)

ศรีราม ศรีทิสวาซาน
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

Bheemsingh Melchisedec serves as the Director of Operations at ELGi. In his previous assignment, he served as the President and Board of directors for Rane Light Metal Castings America Inc., USA, where he led the company’s operational turnaround.

Bheemsingh Melchisedec
Director, Operations

Dr. K. Venu Madhav is responsible for new product development, technology development and innovation with a view to meeting global market requirements.

Dr. Venu Madhav
Director, Technology

สวนสัตว์ (ขยะ)!
ด้วยคุณสมบัติระบบอัดอากาศที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ชัยชนะอย่างขาวสะอาด
วางรากฐานเพื่ออนาคต ที่ทะเลสาปจะต้องสะอาด

เชื้อเพลิงอนาคต
เครื่องปั๊มลม ELGi ใช้พลังงานทางเลือกที่มีคาร์บอนต่ำในประเทศอินเดีย