รับชมภาพยนตร์เกี่ยวกับ ELGi

สวนสัตว์ (ขยะ)!
ด้วยคุณสมบัติระบบอัดอากาศที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ชัยชนะอย่างขาวสะอาด
วางรากฐานเพื่ออนาคต ที่ทะเลสาปจะต้องสะอาด

เชื้อเพลิงอนาคต
เครื่องปั๊มลม ELGi ใช้พลังงานทางเลือกที่มีคาร์บอนต่ำในประเทศอินเดีย