เครื่องอัดอากาศสำหรับการก่อสร้าง

Automotive is one of the key sectors for the compressor business. ELGi is a leading player in the market that supplies to three segments primarily; garages, components and vehicle manufacturers. From the smallest compressor for garages to huge compressors for automotive OEMs and suppliers, we supply all types of compressors that meet excellent standards of quality.

SINGLE & TWO STAGE
PISTON COMPRESSORS

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมขนาดใหญ่สำหรับรถยนต์

EN SERIES
SCREW COMPRESSORS

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสำหรับผู้ผลิตยานยนต์

EG SERIES
11 – 75 kW EG SERIES

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสกรูสำหรับโรงรถ

EG SERIES
90 – 160 kW EG SERIES

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสกรูสำหรับหุ่นยนต์ที่ทำงานด้วยอากาศ

EG SERIES
200 – 250 kW EG SERIES

VIEW PRODUCTS
เครื่องปั๊มลมสกรูสำหรับการตัดพลาสม่า

Heights of Air Pressure!

ELGi is empowering the pressure vessels around you.

READ MORE

The need for quality compressed air in healthcare textiles

Compressed air is weaving the future of medical textiles.

READ MORE

Oil-Free Air in Medicine Manufacture

India’s Positive Outlook for the Pharmaceutical Industry

READ MORE

Penning it down!

From feathers to ball pens, compressed air has turned inventions into necessities.

READ MORE

Nothing Run of the Mill About it

ELGi travels across the globe to the thriving timber industry in Australia.

READ MORE

Comfort Matters

ELGi helps Jaspal & Sons design the highest quality mattresses, so everyone sleeps well

READ MORE

Plate of air to fix that fracture

Compressed air is everywhere. Even in the process of healing fractures.

READ MORE

From Ground-up to the Skies

ELGi helps Haeco Americas build tougher, safer aircrafts while operating more profitably

READ MORE

A Bowlful of Innovation

ELGi makes headway in Thailand’s rice industry

READ MORE